PL RU EN
Męski Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza Męski Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza
Męski Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza Męski Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza
Męski Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza Męski Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza
Męski Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza

Discography

„Supraśl Irmologion 1598-1601”

In 2010 the Ensemble recorded a CD with the compositions from Supraśl Irmologion 1598-160,  entirety deciphered and compiled by the conductor, Marcin Abijski. The idea of the recording was to present the results of the studies of the choir’s members and conductor under Supraśl chant tradition (liturgical monody) in connection with Byzantine chant and extract the most liturgical tone.

1. Błażen muż (Ps. 1), solo Jerzy Czyżewski
2. Stichira z wieczerni Niedzieli św.św. Praojców, ton 6
3. Dogmatyk niedzielny, ton 6, solo Marcin Abijski
4. Stichira z jutrzni Niedzieli św.św. Praojców, ton 7
5. Stichira z wieczerni Niedzieli św.św. Ojców, ton 6
6. Stichira z wieczerni Niedzieli św.św. Ojców, poprzedzająca święto
Bożego Narodzenia , ton 6, solo Marcin Abijski

7. Stichira z jutrzni Niedzieli św.św. Ojców, ton 5
8. Wielki Polieleos Multański, (I część)
9. Wsiakoje dychanie, przed czytaniem Ewangelii
10. Swiatyj Boże, kończące Wielką Doksologię
11. Chieruwimskaja piesn’, solo Marcin Abijski
12. Dostojno jest', ton. 7, rekonstrukcja I.N. Gonczarow
13. Koinonikon, W pamiat' wiecznuju, solo Marcin Abijski

© 2011

Męski Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza

Page views 189308 | Contact | Author Marcin Żukowski